Alles over De-Vergelijker.nl

Over ons
De-Vergelijker.nl is eigendom van Dezignus-Media98 dat opgericht is in 2009 en in 2011 is gestart met vergelijkingsites welke net als de andere Media98 sites primair gericht is op consumenten. Miljoenen Nederlanders die op zoek zijn naar een alles-in-1 abonnement of willen overstappen naar een andere energie-aanbieder of verzekering vinden via De-Vergelijker.nl het beste aanbod.

Ons doel
De-Vergelijker.nl heeft als doel consumenten, instellingen en bedrijven onafhankelijk en objectief te informeren over de alles-in-1 abonnementen van de Nederlandse internetproviders, energie-aanbieders, autoverzekeringen, zorgverzekeringen en vakanties. Met als missie: mensen in staat stellen beter en makkelijker keuzes te maken. Voor veel producten en diensten kun je je via De-Vergelijker.nl gratis aanmelden.

Onafhankelijk en objectief
De-Vergelijker.nl is niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf. Wij geven providers geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. Ook hebben wij er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen. We tonen in onze vergelijkingen ook aanbieders met wie wij geen samenwerking hebben, ook als deze als beste uit de vergelijking komen

Voordelen voor jou
Door over te stappen op een alles-in-1 abonnement kun je veel geld besparen door gebruik te maken van de speciale acties op De-Vergelijker.nl. Met een totaalpakket bij dezelfde provider ben je ten opzichte van losse abonnementen een paar honderd euro per jaar goedkoper uit.

Media98
Handelend onder de namen:

energietarieven-vergelijken.com
slim-vergelijken.nl
de-vergelijker.nl
uw-energievergelijken.nl
de-energievergelijker.com
vergelijk-zorgverzekering.nu

Vestigingsadres:
Piet Heinlaan 45
1901 WN Castricum

Telefoonnummer: 0251-825835
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur
E-mailadres: info@media98.nl

KvK-nummer: 51650436
Btw-nummer: NL 8501.11.948 B01
Privacy verklaring
Alle informatie en persoonlijke gegevens die door gebruikers worden ingevoerd op De-Vergelijker.nl of op andere wijze worden verkregen worden vertrouwelijk behandeld en met inachtneming van de privacy van de gebruiker. Deze informatie zal nooit verkocht worden of op andere lucratieve wijze doorgespeeld worden aan derden. De partijen die toegang krijgen tot de persoonsgegevens zijn alleen De-Vergelijker.nl en de door de gebruiker geselecteerde leverancier.

Om haar service te verlenen moet De-Vergelijker.nl gebruik maken van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Dit gebeurt altijd onder strikte voorwaarden. Er wordt enkel van de gegevens gebruik gemaakt om:
• de gebruiker van De-Vergelijker.nl aan te melden bij een contract bij een door de gebruiker gekozen leverancier en het bijhouden van het verloop van deze totstandkoming;
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de gebruikerservaring aan te passen voor verbeteringen;
• de gebruiker een persoonlijke nieuwsbrief toe te sturen.

De-Vergelijker.nl verkoopt jouw gegevens niet!
De-Vergelijker.nl en haar werkgevers gaan vertrouwelijk om met de door gebruikers ingevoerde persoonlijke informatie. Deze gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De partijen die toegang hebben tot de gegevens zijn De-Vergelijker.nl en de leverancier waarbij de gebruiker een nieuw contract afsluit.

Vastleggen van gegevens
Om haar service uit te kunnen voeren zal De-Vergelijker.nl de gebruiker vragen om naam, woonplaats, woonadres en e-mailadres. Eventueel kunnen er aanvullende gegevens vereist zijn om de aanvraag in te voeren. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden altijd via een goed beveiligde verbinding doorgespeeld naar de leverancier waar het nieuwe contract wordt aangevraagd. Deze leverancier zal vervolgens de aanmelding opnemen. De-Vergelijker.nl werkt volgens de Nederlandse wetgeving en houdt zich te allen tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).In het leveren van haar diensten is De-Vergelijker.nl afhankelijk van leveranciers en hun websites. De-Vergelijker.nl kan echter niet waarborgen dat deze webpagina`s op dezelfde wijze de privacywetgeving hanteren en heeft hier ook geen verantwoordelijkheid voor.

Cookies
Om de website optimaal te laten functioneren maakt De-Vergelijker.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiestukjes die door webbrowsers worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en informatie geven over persoonsidentificatie. Aan de hand van deze cookies kan De-Vergelijker.nl een gebruiker herkennen bij een nieuw bezoek aan de website. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat De-Vergelijker.nl inzicht krijgt in het gebruik van de website en op basis daarvan haar diensten kan verbeteren om tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers.Het is altijd mogelijk om De-Vergelijker.nl te bezoeken zonder het gebruik van cookies. Een browser kan ingesteld worden op het niet accepteren van cookies. Informatie over het uitzetten van het ontvangen van cookies is te vinden in het "help" menu van een browser.

De-Vergelijker.nl
Wanneer er vragen zijn over dit privacybeleid of de aanwezigheid van persoonlijke informatie kan er gebruik gemaakt worden van het contactformulier. De-Vergelijker.nl zal alle vragen beantwoorden en waar nodig persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.Deze Privacy Verklaring bevat de meest actuele informatie. In geval van wijziging van de omgang met privacygegevens zal dit zichtbaar zijn op deze pagina.De website van De-Vergelijker.nl is ontwikkeld, wordt beheerd en is eigendom van Media98 te Castricum, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar: 51650436.
Algemene voorwaarden
De-Vergelijker.nl biedt consumenten de service om op een onafhankelijke wijze leveranciers te vergelijken. Deze service is voor alle gebruikers van de website gratis. In een paar eenvoudige stappen kan men leveranciers vergelijken op prijzen, klantenservice en duurzaamheid. De-Vergelijker.nl rekent vervolgens uit welke leverancier het beste past bij de wensen van de gebruiker. Ook het afsluiten van het nieuwe contract en het overstappen worden ondersteund. Op de website toont De-Vergelijker.nl daarnaast informatie over de ontwikkeling van prijzen, leveranciers en de markt in Nederland. Door gebruik te maken van De-Vergelijker.nl geeft u aan akkoord te gaan met de hierna beschreven algemene voorwaarden.

Klachten
Wij doen altijd ons best om er voor te zorgen dat de overstap vlekkeloos verloopt. Maar soms kan er wat fout gedaan. Wanneer je klachten hebt over onze onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via het online formulier op de contact pagina. Hier kun je jouw klacht melden aan ons.

Copyright
Om een goede service aan te bieden wordt op De-Vergelijker.nl gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid tekst- en beeldmateriaal. Al dit materiaal valt onder het eigendom van De-Vergelijker.nl of is afkomstig van een samenwerkingspartner die specifiek toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het tekst- en beeldmateriaal op deze website.De-Vergelijker.nl behoudt zich het recht om dit tekst- en beeldmateriaal te allen tijde aan te passen of te verwijderen zonder hier van te voren melding aan te geven. Het is niet toegestaan voor bezoekers van deze website om zonder officiële toestemming het materiaal te kopiëren of voor andere doeleinden te gebruiken. Deze website bevat daarnaast hyperlinks naar externe websites. De-Vergelijker.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie op deze websites.

Aansprakelijkheid
Alle informatie die op De-Vergelijker.nl wordt weergegeven over prijzen, leveringsvoorwaarden, leveranciers en acties is verkregen via leveranciers. De-Vergelijker.nl zet zich altijd volledig in om deze gegevens te controleren op waarheid, toch kan zij niet garanderen dat deze gegevens altijd up-to-date en volledig zijn. De software van De-Vergelijker.nl die de vergelijking genereert stelt aan de hand van de door de gebruiker ingegeven informatie een overzicht met contracten samen die relevant zijn voor die specifieke gebruiker. In dit overzicht worden producten en prijzen getoond die op dat moment beschikbaar zijn. Aan dit overzicht kunnen vanwege deze tijdelijke aard geen rechten worden ontleend. De-Vergelijker.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tot stand komen van een afspraak tussen een leverancier en een gebruiker van onze website, omdat zij hier geen partij in is.De-Vergelijker.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de website door consumenten. Schade die is ontstaan door het direct of indirect gebruiken van De-Vergelijker.nl of door het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website is op eigen risico en niet de verantwoording van De-Vergelijker.nl.Alle informatie gepresenteerd op De-Vergelijker.nl die een mening of andersoortige beweringen bevat, is niet (noodzakelijkerwijs) afkomstig van De-Vergelijker.nl, maar valt onder de verantwoording van de auteur van de betreffende tekst. De website geeft geen garantie dat alle gepresenteerde informatie ook daadwerkelijke geschikt is voor het doel dat de gebruiker van de website voor ogen heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van De-Vergelijker.nl vallen onder de handhaving van uitsluitend het Nederlands rechtssysteem. Mogelijke geschillen en gerechtelijke procedures die ontstaan vanwege al het mogelijke gebruik van deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.De website van De-Vergelijker.nl is ontwikkeld, wordt beheerd en is eigendom van Media98 te Castricum, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar: 51650436.
Disclaimer
Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel De-vergelijker.nl haar best doet om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De-vergelijker.nl ziet daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De-vergelijker.nl.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer (beeld-)materiaal
De-vergelijker.nl gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal of gekochte beelden. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De-vergelijker.nl. U kunt contact opnemen met De-vergelijker.nl voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.De website van De-vergelijker.nl is ontwikkeld, wordt beheerd en is eigendom van Media98 te Castricum, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar: 51650436.

Energie vergelijken?

bezoek energietarieven-vergelijken.com en vergelijk uw energie
bij alle energieleveranciers!


© 2016 De Vergelijker. All Rights Reserved.

//]]>